Létezik egy lovagrend a mi korunkban, melynek tagjai nem a fizikai erdők sötétségében lovagolnak, mint hajdanán, hanem az elsötétült elmék rengetegén keresztül. Lelki páncéllal vannak felfegyverkezve, egy belső Nap teszi őket ragyogóvá. Belőlük ragyog a gyógyulás; a gyógyulás, amely az emberiség mint spirituális lény megismeréséből fakad. Belső rendet, belső igazságosságot, békét és meggyőződést kell teremteniük korunk sötétségében. Meg kell tanulniuk együtt dolgozni az angyalokkal.

Karl König