1919. január 18. Versailles-ban megnyitották a Nagy Háborút lezáró békekonferenciát.

1919. február 2. Edvard Beneš csehszlovák külügyminiszter a versailles-i békekonferencián kifejtette a Cseh-Szlovák köztársaság területi követeléseit. A folytatást ismerjük.

Ám ugyanezen a napon, február 2-án Rudolf Steiner elkészült Aufruf an das deutsche Volk und an die Kulturwelt! (Felhívás a német néphez és a kultúrvilághoz!) című röpiratával. A felhívás rövid összefoglalásban tartalmazta a szo­ciális élet hármas tagozódása, a tartós európai béke megteremtésére alkalmas társadalmi élet eszméjét. Rudolf Steiner ennek szélesebb körű ismertté tétele érdekében közismert személyiségek támogatását is bírhatta. Február 11-ére Németországból, Ausztriából és Svájcból 93 aláírást tudtak összegyűjteni, töb­bek között Hermann Hesse és Jakob Wassermann Az üveggyöngyjáték illetve a Caspar Hauser íróitól is.

Magyar neveket is találunk az aláírók között, Bécsből: Camilla Pálffy (sz. 1885) operaénekesnő és Magda von Tüköry (sz. 1894).

Az Aufruf az aláírók neveivel együtt március 5-én és 6-án jelent meg több napilapban, német nyelven.

Hogy Magyarországon olvasták-e, arról nincs tudomásunk. Hogy nem lett nálunk hatása, de még visszhangja sem, azt sajnos tudjuk.