23 és fél éves volt Rudolf Steiner 1884-ben, amikor a gyulafehérvári szászok alapította Carlsburger Wochenschrift két egymást követő számában Der Ring címmel megjelent feltehetően első szépirodalmi műve, Moritz Zitter szerkesztő közreműködésével.

Az írást a német Lars Engelberger fedezte fel 2011 körül a Rudolf Steiner Év kapcsán az Országos Széchényi Könyvtárban. Ennek egy másolatáról fordította angol nyelvre a mesét az ausztrál David W. Wood, és utószót is írt hozzá. Ezt továbbította 2017-ben Forgács Erzsébet és Kiss Bernadett Waldorf-óvónők e sorok írójához, ahonnan Almási Katalinhoz került, aki magyar nyelvre ültette át ezt a nemcsak szellemtörténeti, hanem irodalmi különlegességet.


A Gyűrű

Nyári mese Rudolf Steinertől

A szerző életéből, közreadja: Marius

(RÉSZLET)


S. és hű barátja, Z. befordult B. városának nyüzsgő utcájára, a Schottengasséra. Egy darabig némán lépkedtek egymás mellett; arcukon látszott, hogy valami olyanon gondolkoznak, ami nagyon megindította őket. Csakhogy Z. derűs volt, ragyogott az örömtől, míg S. elkomolyodott, vonásai egyre komorabbá váltak.

‒ El sem tudod képzelni, milyen boldoggá tettél, hogy ma egész nap olyan jókedvű és vidám voltál, soha nem tudtam rólad elgondolni egy ilyen, mély tudatossággal párosuló hangulatot, amelyet én szereztem Neked. És még soha nem nyilatkoztál ennyire fenntartás nélkül, elfogadóan egyetlen cselekedetemről sem.

...
A teljes Gyűrű a Szabad Gondolat 2018. János-napi
számában olvasható.

Juhász József