23 és fél éves Rudolf Steiner, amikor feltehetően első szépirodalmi műveként Der Ring címmel megjelenik „nyári meséje” a gyulafehérvári szászok alapította Carlsburger Wochenschrift két egymást követő számában, 1884-ben, Moritz Zitter szerkesztő közreműködésével.

Az írást a német Lars Engelberger fedezte fel 2011 körül a Rudolf Steiner Év kapcsán az Országos Széchényi Könyvtárban. Ezután egy másolatról az ausztrál David W. Wood angol nyelvre fordította a mesét, és utószót is írt hozzá. Ezt fedezte fel 2017-ben Forgács Erzsébet, majd Kiss Bernadette Waldorf-óvónők, és utóbbi közreműködésével került e sorok írójához, végül Almási Katalinhoz, aki magyar nyelvre ültette át ezt a ritka kincset.


A Gyűrű

Nyári mese Rudolf Steinertől

A szerző életéből, közreadja: Marius

(RÉSZLET)


S. és hű barátja, Z. befordult B. városának nyüzsgő utcájára, a Schottengasséra. Egy darabig némán lépkedtek egymás mellett; arcukon látszott, hogy valami olyanon gondolkoznak, ami nagyon megindította őket. Csakhogy Z. derűs volt, ragyogott az örömtől, míg S. elkomolyodott, vonásai egyre komorabbá váltak.

‒ El sem tudod képzelni, milyen boldoggá tettél, hogy ma egész nap olyan jókedvű és vidám voltál, soha nem tudtam rólad elgondolni egy ilyen, mély tudatossággal párosuló hangulatot, amelyet én szereztem Neked. És még soha nem nyilatkoztál ennyire fenntartás nélkül, elfogadóan egyetlen cselekedetemről sem.

...
A Gyűrű egésze a Szabad Gondolat következő, János-napi számában lesz olvasható.

Juhász József