Az Ita Wegman és Elisabeth Vreede ellenében 1935-ben történt közjogi felelősségrevonás központi helyet foglal el az Antropozófiai Társaság emlékezetében.


Nem meglepő, hogy az Antropozófiai Társaság 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepek fényében az emberek ezt az ítéletet - az eddig elért eredményeken túl, mint például az Antropozófiai Társaság Hollandiában történt újracsatlakozása a Goetheanumhoz F. W. Zeylmans van Emmichoven által - különböző pontokon fel akarják oldani és rehabilitálni kívánják az érintetteket.

A Goetheanumban Gerald Häfner, aki 2015-ben csatlakozott a Goetheanum vezetéséhez, azt javasolta a grémiumnak, hogy kezelni kell ezt a sebet, és még 2023 előtt meg kell szüntetni. Ezt több ülésen vitatták meg. „Fontosnak bizonyult, hogy ne túl gyorsan hozzanak döntéseket, hanem kellő figyelemmel a különféle Goetheanumon kívüli megbeszélésekre, egy szilárd talajt kell létrehozni", mondta Gerald Häfner. Ez a törekvés, a 2017-es közgyűlésen a tagságra irányuló egyéb indítvány mellett, a Goetheanum vezetőségének a közgyűlés nagy többsége által elfogadott azon döntéséhez vezetett, hogy az abban az időpontban hozott döntést „tarthatatlannak és a mai szemszögből hamisnak" nyilvánítsa.

Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy megnyitja az utat a további gyógyításhoz az 1935-ös döntésekkel kapcsolatban. Így a Goetheanum-Leitung Ita Wegman és Elisabeth Vreede halálának 75. évfordulója alkalmából „munkájukat és életüket, valamint munkájuk jelentőségét a jelen és a jövő számára" tiszteletben tartja. A következő éves találkozón kerül sor az Ita Wegmannal és Elisabeth Vreede-vel kapcsolatos rendezvény meghirdetésére: a Goetheanum vezetősége az Ita Wegman kutatások további folytatására kérte Peter Selget egy jelenleg fejlesztés alatt álló kiadvány érdekében; két előadás foglalkozik majd kettejük jelentőségével az antropozófia és jelenünk számára.

Az összegyűltek egyhangúan üdvözölték a Gerald Häfner által kidolgozott projektet és felszólították a Goetheanum vezetését, és az Antropozófiai Társaság főtitkárát, hogy a következő Közgyűlés elé nyújtson be a tagságnak egy nagy horderejű indítványt. Gerald Häfner kollégáival és több ügyvéddel egyeztetve elkészítette és benyújtotta ezt a kérelmet. A Goetheanum vezetőségének állásfoglalását még nem tették közzé, de mindenki számára hozzáférhetővé vált, aki egyébként e területen tevékenykedik. A tagok csoportjaiból már szép számmal vannak kérdések is ennek kapcsán.

Nemrégiben a Goetheanum kezdeményezésére beszélgetést folytattak a kezdeményezőkkel. Mert Häfner szerint „egy vitát nem lehet egy új vitával feloldani, hanem csak kéz a kézben, felelősségünk tudatában, együtt kell hordozni azokat. Az1935-östől eltérően a mai döntésekre átgondoltan, beleértve az összes releváns szempontot is, átfogóan kell felkészülni, az egyetértés szándékával - nem új csoportképzés nevében - óvatosan és együttesen. Ezért célunk minden érdekelt személyiség és csoport közös kezdeményezése marad."

Wolfgang Held

Fordította Seress Attila

 

Forrás: https://www.goetheanum.org/article/rehabilitierung-von-ita-wegman-und-elisabeth-vreede


Ita Wegman
75 éve távozott