A Szent Éjszakák meghatározóak életünkre és sorsukra egész évben. Ebben az időszakban lehetséges jól „csíráztatni" akaratunkat. Különösen meghatározó a Szent Szilveszter éjszakája.

Ez az időpont mágikus pillanata a 13 Szent Éjszakának. Az idő két áramlata találkozik össze, mint ahogy két ember, akik egy pillanatra találkoznak, egymás szemébe nézhetnek, üdvözölhetik egymást, mondhatnak egymásnak néhány szót. Így van ez szilveszter éjszakáján. Az időt az irányadó Fejedelemségek irányítják, akik magukban hordozzák az úgynevezett idő-impulzust és ezt itt átadják az egyéni népi arkangyaloknak, akik azonnal továbbítják minden ember saját angyalán keresztül, az embereknek. Mindez egyetlen pillanatban történik meg, 24:00 óra és 00:01 között. Az idő mintha megállna, és a mi gondolataink, vágyaink, erkölcsi ideáljaink, eszményeink meghallgatásra lelnek, és a Fejedelemségek üdvözlik azokat, majd az év folyamán ezek visszatérnek hozzánk megfelelő időben egy új, segítő erőt adva nekünk, hogy megvalósíthassuk, amit gondolatban, érzésben kívántunk. Ez az igazi szellemi háttere a szilveszter éjféli jókívánságoknak, amelyek jelentősége már elhalványult. Ez az esemény azért érdemel különös figyelmet, mert semmilyen más lehetőséget nem kapunk, ahol oly kevés erőfeszítéssel csatlakozhatunk a magas szellemi hierarchiákhoz.

Ezen az éjszakán néhány pillanatra az emberi szellem szabaddá válik. Amit akkor gondolunk, a legmagasabb hierarchiák fogadják és elősegítik a valóra váltás erejét.

Rudolf Steiner
(mondotta Herbert Hahn-nak)