NE

1871. november 16, Kaposvár
1956. augusztus 20, Budapest


Ügyvéd, tárcaíró, képviselő, igazságügy-miniszter, titkos tanácsos, a Monarchia Delegációjának előadója, a Magyar Külügyi Társaság egyik társelnöke, a Magyar-Finn Társaság, a Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja, az Országos Központi Hitel-szövetkezet igazgatósági tagja, a Magyar Jogász Egylet, a Nemzetközi Jogász Szövetség (ILA), az Interparlamentáris Unió (UIP), a Rotary Club tagja volt.

Élete teljesnek mondható. Császárok, királyok, hercegek köreiben forgott, tevékenykedett, mindig az igaz ügy érdekében. Élete teljes a maga természetes tragédiáival: kétszer megözvegyült; teljes az örömeivel: harmadik házassága után már 10 gyermeke viselhette nevét, unokái születtek három kontinensen. Kissvábhegyi házának egy részét az első magyarországi Waldorf-elvű iskola nebulóinak fejlődése számára biztosította. Élete tipikus magyar sors. A boldog békeidők után megtapasztalta és átélte a nyilas és a bolsevik diktatúrát, míg 80 éves korában kitelepítették. Szabadulása után még három évet kapott a Sorstól, 1956 augusztusában meghalt.


NEGM

 

 


 


Dr. Nagy Emil volt igazság-miniszter egykori kossuth-párti képviselő, a magyar jogi élet évtizedeken át kiemelkedő alakja aug. 20-án nyolcvanötéves korában elhunyt. Temetése pénteken, aug. 24-én délután 3 órakor lesz a farkasréti temetőben.

Színes, érdekes és markáns egyéniség távozott Nagy Emillel az utóbbi évtizedek magyar közéletéből. Már fiatalon csatlakozott a Kossuth-párthoz és a Tisza István bukását követő 1905-ös választásokon mint Kossuth Ferenc híve került be a parlamentbe. Ettől kezdve hét cikluson keresztül képviselte Szolnok megyét az országgyűlésen.

Fiatalon tett nyugat-európai tanulmányútjairól azzal a meggyőződéssel tért haza, hogy a monarchia egyoldalú német orientációjú külpolitikája katasztrófához vezet. E véleményének határozottan hangot adott a parlamentben és a közös delegációk ülésein is. Az első világháborút követően, egy esztendő kivételével, mindvégig ellenzékben volt. Nagy Emil átfogó tervezetet dolgozott ki a magyar törvénykezésnek a német jog befolyása alól való felszabadítására. A második világháború közeledtével mind élesebben fordult szembe a Horthy-korszak külpolitikájával és jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki a magyar függetlenség védelme érdekében.

A felszabadulás után hajlott korára való tekintettel visszavonult a politikai élettől, de - bár világnézetében távol állt a szocializmustól - mindvégig nagy rokonszenvvel figyelte az új Magyarország felépítésének heroikus munkáját.


Magyar Nemzet, 1956. augusztus 22.

 

 


 

 

Visszaemlékezése felesége, fiai és néhány sorstársa gondolatainak kiegészítésével jól megírt, élvezetes olvasmány, érdekes kortörténeti dokumentum.