Úgy szeretnék meghalni,
mint a legegyszerűbb ember.
Síromnál ne legyen se vers, se gyászbeszéd,
se képek, se dicshimnuszok.
Bárcsak hallgatás venne körül
egy évszázadon át…

 

Szergej Olegovics Prokofjev

* 1954. január 16., Moszkva
† 2014. július 26., Dornach


Apai nagyapja Szergej Szergejevics Prokofjev (1891-1953) orosz zeneszerző, nagyanyja Carolina Codina (1897-1989) spanyol operaénekesnő volt.

Apja Oleg Szergejevics Prokofjev (1928-1998) festő, szobrász, költő volt, anyja Szofia Leonyidovna Koravina (*1928) írónő, dramaturg.


„Amióta az eszemet tudom, belsőleg mindig is kereszténynek éreztem magam."

 

Szergej Olegovics 1954-ben született Moszkvában, értelmiségi családban. Ötszobás lakásukban mennyezetig érő könyvespolcok, festmények, két zongora között nőtt fel.

Apai nagyanyját kémkedés vádja miatt letartóztatása után csak Sztálin halála után rehabilitálták, akkor szabadult a Gulagról. Mint a zeneszerző özvegye, művészeti rendezvényekre jogosító bérletekhez jutott. A gyermek Szergejt így ő vihette koncertekre, operaelőadásokra.

P14 éves korában Szergej egy Krím-félszigeten töltött nyaralás alkalmával Koktyebelben, a „költő házának" könyvtárában antropozófiai műveket talált, ami meghatározta további életét. Szergej szülei ugyanis jó barátságban voltak Makszimilian Alekszandrovics Volosin özvegyével, Maria Sztyepanovnával.

Amikor 14 éves voltam, a családom elvitt a Fekete-tenger partjára, a Krím-félszigetre, abba a házba, amely egykor azé az ismert orosz íróé volt, aki közvetlenül az első világháború előtt részt vett az első Goetheanum építésében. Ebben a házban, amelynek egész légköre még erőteljesen emlékeztetett a XX. század elejére, sok egyéb mellett egy hatalmas orosz és francia nyelvű okkult könyvtár is volt, melyben Rudolf Steinernek szinte mindazok az alapvető könyvei megtalálhatók voltak, amelyek még a forradalom előtt jelentek meg orosz nyelven az Orosz Antropozófiai Társasághoz tartozó, Szellemtudományok elnevezésű kiadónál. Ettől kezdve előbb csak a nyári, majd nemsokára a téli szünidőt is minden évben „a költő házában" töltöttem, ahogy akkoriban nevezték.

PA fiatal Szergej a Krímben kezdte olvasni Rudolf Steiner műveit, elsőként a Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? c. könyvét.

Ez a könyv a kezdet kezdetétől nem csupán a vezetőmmé és segítőmmé vált belső utamon, hanem ez adott választ először a „korszerű ezoterikus kereszténységre” vonatkozó alapkérdésemre. Hiszen noha Krisztus neve szinte elő sem fordul benne, de már a könyv első olvasása után teljesen világos volt számomra, hogy az emberi lélek Krisztushoz vezető útjának leírását tartom a kezemben.

Az ifjú Prokofjev mottónkban idézett versét 1971 októberében írta. Érettségije után festészetet és művészettörténetet tanult a moszkvai művészeti főiskolán.

Volosinék házában tett sokadik látogatása alkalmával 1973-ban ismerte meg a „földalatti antropozófusok" szentpétervári körét is, ahova három éven keresztül rendszeresen jár Moszkvából.

1976-ban megismeri Rudolf Steiner Alapkő-meditációját németül, önállóan tanul, majd eredetiben olvassa Steiner műveit.

1976-1977-ben Moszkvában díszletfestőként és szereplőként is résztvesz Rudolf Steiner első és második misztériumdrámájának munkálataiban.

P

1977 márciusában belép az Általános Antropozófiai Társaságba, 1979-től Klasse-tag.

1979 Karácsonyán előadásokat tart Moszkvában az 1923-1924-es Karácsonyi Konferenciáról.

1980-1981-ben írja első művét: Rudolf Steiner und die Grundlegung der neuen Mysterien (Rudolf Steiner és az új misztériumok alapvetése).

1981 Karácsonyán Londonban élő apját látogatandó egy Angliába érvényes vízummal Zürichbe repül, ahonnan Dornachba megy. Megérkezésekor úgy érzi, mintha az első Goetheanum láthatatlan épülete előtt állt volna.

28 éves korában, 1982-ben jelenik meg első könyve Stuttgartban: Rudolf Steiner und die Grundlegung der neuen Mysterien.

P1985-ben Svájcba költözik. Felesége Astrid Seufert, Waldorf-tanár.

35 éves korában, 1989 márciusában Prokofjev Klasse-gondozó Oroszországban és Ukrajnában, majd lakhelyén is. 1990-ben résztvesz az Orosz Antropozófiai Társaság újjáalapításában, annak országos képviselője lesz.

Magyarországon 1990 júniusában jár először, ekkor 3 előadást tart.

2001-ben kooptálják a Goetheanum vezetőségébe.

2009. május 29-én Budapesten, a Centenáriumi Antropozófiai Találkozó alkalmával tartotta utolsó magyarországi előadását.

2013. január 14-én írt levelében betegségére hivatkozva lemondott vezetőségi munkájáról. Több mint kétezer előadást tartott Európa szerte.

60. születésnapjára az Ita Wegman Institut kiadta könyvei katalógusát, az elmúlt 33 év termését. A könyvjegyzék tanúsága szerint e krisztusi periódus alatt 50 könyve jelent meg, ebből 5 Peter Selggel közös szerzemény.

P

 

Három és fél évig tartó súlyos betegség után, 2014. július 26-án, a kora reggeli órákban Szergej Olegovics Prokofjev átlépte a szellemi világ Küszöbét.

 

Ex deo nascimur

In Christo morimur

Per spiritum sanctum reviviscimus

 

P


Beszámoló Szergej Olegovics Prokofjev gyászszertartásáról

 

 

„Szergej O. Prokofjev utóbbi években megjelent könyvei a legjelentősebb szellemtudományi és krisztológiai művek Rudolf Steiner halála óta. Minden amellett szól, hogy ezeket a könyveket az elkövetkező évtizedekben vagy évszázadokban is ilyen színvonalúnak fogják tartani, s e szerint fogják értékelni és megbecsülni.” (Peter Selg)

 

Három írása itt olvasható:

Vidar

A bolsevizmus, mint a Gonosz beavatási princípiuma

A z   I n t e r n e t   é s   a   H D D   j e l l e m z ő i  (pdf)*

* Kéretik papírra nyomtatni, elolvasni és továbbadni...

 

Írásai a NOVALIS honlapján

Szergej O. Prokofjev megjelent műveinek jegyzéke

 

 


 

 

Szergej Olegovics nagyapja, a zeneszerző Szergej Szergejevics Prokofjev  ugyanabban az évben, sőt, ugyanazon a napon (1953. március 5.) halt meg, mint Sztálin, a Szovjetunió akkori diktátora, a XX. század s az egész emberi történelem egyik legsötétebb figurája. Az ezt követő időszak, 1953 tavasza volt Szergej Olegovics földi fogantatásának időszaka. Vagyis e magasrendű szellemiségű, fényes individualitás – Peter Selg szavaival: a michaelita áramlatnak ez a vezető személyisége – csak nem sokkal azután tudott megtestesülni, pontosabban megfoganni a Földön 1953 tavaszán, mikor a történelem egyik legsötétebb alakja – az éppen az 1879-es Michael-évben, a sötétség szellemeinek földre taszításakor született Sztálin – elhagyta a földi világot.

Vö. Szergej O. Prokofjev fejtegetéseit arról, hogy az ezoterikus kereszténység áramlataival szoros kapcsolatban álló Árpád-házi és Türingiai Szent Erzsébet is csak akkor tudott megtestesülni a XIII. század eleji Magyarországon, miután a sötét erők korabeli fő képviselője, Klingsor – a wartburgi dalnokversenyre utazván – elhagyta az országot.

Csak miután az anti-michaeli sötét erők e fő képviselője távozott a fizikai síkról, akkor tudott megtestesülni a michaelita áramlat e vezető individualitása a jövő szláv kulturális térségének szívében. Ekkor születhetett meg a Földön, a Prokofjev családban Szófia e hatalmas fia.

Szergej Olegovics Prokofjev édesanyját Szófiának hívják.


Forrás: NOVALIS