JULIUS POLZER LOVAG,
AZ ELSŐSZÜLÖTT ANTROPOZÓFUS
*

 

„Éles elméjű gondolkodó hírében állt. Később egyre inkább a filozófia felé fordult, majd élete utolsó éveiben a szellemtudomány került figyelme középpontjába.” (LUDWIG POLZER-HODITZ)

 

JP

Julius Ritter von Polzer

* Bécs, 1834. november 18.
† Bécs, 1912. július 25.


A család ősi sziléziai nemzetség, melynek eredete egészen a XIII. századig vezethető vissza. Franziskus von Hoditz und Wolframitz (1669-1727) elfeledett gondolkodó volt, akit Rudolf Steiner is említett előadásaiban, Albert von Hoditz und Wolframitz (1706-1778) a művészetek pártolója, szabadkőműves.

Ludwig von Polzer (1807-1874) lovag volt, amatőr festő, elbeszéléskötete is megjelent. Felesége Josefine von Hauer (1809-1887) volt. Két gyermekük született: Alfred és Julius.


Julius Bécsben nőtt fel, tanulmányait 1845-ben kezdte a kremsmünsteri bencés apátságban. Kedvenc tantárgyai a matematika és a geometria voltak. 1848 után a család áttelepült Grazba, ahol a fiatalember a mérnök-akadémia, majd a klosterbrucki hadmérnöki iskola hallgatója lett. 1854-ben az itáliai hadszíntérre került. 1859-ben Bécsben már hadmérnök. Egy vétlen afférja után Dalmáciába helyezték, majd 1860-ban szabadságoltatta magát.

1866-ban Leitmeritzben megismerte Maria Christine von Hoditz und Wolframitz (1847-1924) grófkisasszonyt. 1867-ben, Julius 33. születésnapján összeházasodtak. Két fiuk született: 1869-ben Ludwig, 1870-ben Arthur és 1875-ben Marie-Sefine.

Julius őrnagy 42 éves kora után felmentését kérte, és családjának szentelte életét. Ludwig fia révén még életében két unokája született: Josef (1901) és Julius (1902). Később mindketten a második világháborúban esnek el.

Az „öregúr" békés, nyugodt éveiben szellemi érdeklődésének szentelte szabadidejét. 1907-ben, Bécsben hallgatta először Rudolf Steiner egy előadását, 1908. november 23-ától pedig már Ludwig fiával együtt látogatták a Teozófiai Társaság Mariahilfer Straße alatti helyiségét. Ludwig emlékirataiban így írt erről:

„Életem legnagyobb élménye a Rudolf Steinerrel való találkozás. Apám hívta fel rá a figyelmem."

1912 tavaszán Julius Polzer még ellátogatott Dornachba, ám áprilisban már szívproblémákkal kezelték, végül július 25-én meghalt. A Pozsony melletti Módorban, magyar földben helyezték végső nyugalomra.


1923. június 4-én, Dornachban, Josef Polzer és Ilona Bögel esküvőjén Rudolf Steiner tartotta az ünnepi beszédet, melyben felidézte Julius Polzer emlékét is:

JP- A ti közösségetek egész különleges módon, az antropozófiai élet talajából nőtt ki. ... Ahhoz a szellemi élethez, amelyben a teljes lelkemmel élek, a ti öreg nagyapátok a lelke legmélyéből kapcsolódott. Antropozófus életem legszebb emlékei közé tartozik, amit az öregúrral átéltem, aki most már jó ideje a szellemi világban időzik. ... Lelke mély, bensőséges szeretettel és jóakarattal tekint le erre az ünnepi eseményre.

 

Maria Christine Polzer 1924. október 11-én, a Bécs melletti Badenben halt meg.

Gyermekei közül Marie-Sefine 1934-ben, Arthur 1945. július 24-én, Ludwig 1945. október 13-án halt meg.

 

 


* „elsőszülött antropozófus", itt azt jelenti, hogy Julius Polzer feltehetőleg legkorábban született a később Rudolf Steiner antropozófiája mellett elkötelezett tanítványok közül (a szerk.)