Ludwig Thieben

Budapesti napok


Mikor sor került rá, hogy a Budapesten tartandó előadásomra felkészüljek, két ellentétes érzés kelt életre bennem. Nagy öröm volt egyrészt, hogy először beszélhetek nagyobb számú közönség előtt Magyarország fővárosában Rudolf Steinerről és munkásságáról, másoldalról elfogott az aggodalom, hogy tudok-e majd akárcsak megközelítően is hű képet adni szeretett tanítónk és vezetőnk alakjáról.

Igaz, hogy Bécsben sem könnyű antropozófiai ismeretekről beszélni, itt azonban máshonnan - mondhatnám az ellenkező oldalról - adódnak nehézségek. Németországban is, Ausztriában is számosan ismerik legalább névről Rudolf Steinert és művét, az antropozófiai szellemtudományt. Csakhogy ott számolni kell azzal, hogy az antropozófia torzított képe él. Budapesten ezzel ellentétben, jóformán semmit nem tudnak Rudolf Steinerről és a halálakor egy pesti újságban megjelent néhány cikk is ellenfelektől származik.

Dr. Nagy Mária áldozatos hűséggel, fáradhatatlanul tevékenykedik Közép-Európa legkeletibb szélén az antropozófiai mozgalom érdekében. Az ő nevelőintézete volt a budapesti Zweig alapítóülésének színhelye 1926. február 20-án. Kevesen voltak jelen, ők azonban egész szívükkel és teljes személyi egyéniségükkel.*

Dr. Nagy Mária megnyitó beszédében a munkatervet, egy kölcsönkönyvtár létesítését, az összejövetelek helyét és idejét ismertette, majd Molnár ...né [Molnár Ilona?] mondta el azokat az emlékezetes Spruch-okat, amelyek a Weihnachtstagung óta az Antropozófiai Társaság szellemi alapkövét jelentik. Azután én kíséreltem meg rövid előadásban kifejteni, hogy hogyan lehet feloldani az ellentétet reakciós szellemi álmodozók és haladó radikálisok között, ha a luciferi és ahrimáni szellemek hatásmódját teljesen átlátja az ember.

Lucifert, aki az embert régi, ködös tudatállapotokban akarja fogva tartani, hogy ezzel a tudati lélek szabad kibontakozását gátolja, Michael győzi le, aki a mai embernek korszerűen közvetíti a földalatti bölcsességgel való kapcsolatát. A jövőbeni ahrimáni kísértésekkel szemben viszont védettek azok a lelkek, akik lelkük mélyén átérzik a krisztusi impulzust.
Másnap délelőtt került sor nyilvános előadásomra „Rudolf Steiner és életműve" címmel. Az előadáson mintegy 120-an jelentek meg. Arra törekedtem, hogy az Antropozófiai Társaságot a goetheanista megismerési mód lényegének természetéből adódó folytatásaként ismertessem.

Ugyanaznap délután ismét dr. Nagy Mária otthonában, az antropozófia iránt érdeklődő, mintegy 30 jelentkező előtt a reinkarnációról és a karmáról beszéltem.

Dr. Löllbach [Gusztáv], a budapesti Zweig vezetője ezeknek az előadásoknak folytatásaként magyar nyelvű bevezető tanfolyamot fog tartani, és remélhető, hogy ezzel barátaink odaadó munkája új, maradandó otthont fog teremteni Rudolf Steiner szellemi örökségének.

 

1926 körül

 


Vámosi Nagy István hagyatékából

 

 

* Az alapításkor jelenlévő tagok névsora:


Nagy Emilné dr. Göllner Mária

dr. Ludwig Thieben

dr. Löllbach Gusztáv

Molnár Ilona

Gerber Károlyné

Schlichter Emilné

id. Weöres Sándorné (Blaskovits Mária)

Weöres Júlia(?)

 

Így alakult meg A Magyarországon élő antropozófusok baráti köre, ahogy akkoriban nevezték...