N


A regény egy elmegyógyintézetben játszódik a XX. század első felében, a világháborúk szünetében. A tét az emberiség sorsa.
A megoldást Mihály arkangyal nyújtja – ha teszünk sorsunk jobbrafordulásáért.


Részlet a műből:


- Mihály arkangyal seregei nem csak angyalok, arkangyalok és egyéb égi lények, hanem egyszerű, szerény földi emberek is, akik tudnak a Sátán működéséről, s harcolnak az ellen. Ha jelképes szóval a Nagysárkány-rend lovagjainak nevezem azokat, akik a Sátán csábításainak nem tudtak ellenállni, és a Sátán szolgáivá lettek, akkor jelképes szóval nevezhetem mihaelitáknak azokat, akik tudatosan harcolnak a Nagysárkány-rend lovagjai ellen.

- És mit jelent, hogy a mihaeliták tudatosan harcolnak a Nagysárkány-rend lovagjai ellen?

- Természetesen nem karddal való véres harcot jelent, hanem az erkölcs, a lélek, a szellem harcát jelenti a jócselekedet, a szép érzés és az igaz gondolat érdekében.

- Tehát a mihaeliták azon fáradoznak, hogy úgy saját maguknál, mint másoknál is, a gondolkodás igaz, az érzés szép, a cselekvés jó legyen?

- Úgy van. A mihaeliták elsősorban saját lelkükben harcolnak a Sátán ellen, aki a gondolkodást hazuggá, az érzést csúnyává, a cselekvést gonosszá akarja tenni. S mivel a mihaeliták önmagukban folytatnak heves harcot a Sátán ellen, ezért tudnak azután ellene más lelkekben, és az élet külső helyzeteiben is harcolni. Működésük következtében tiszta tudomány, nemes művészet, áldásos szociális intézmények jönnek létre.


A megoldást most is Mihály arkangyal adhatja – ha mi is teszünk sorsunk jobbrafordulásáért.
A magyarországi antropozófia alapítójának beavatási regénye ma, a XXI. század elején jelenik meg először könyv alakban.A kötet a könyvterjesztés feltételei miatt boltokba nem került.