TK

Tatyjána Vlagyimirovna Kiszeljeva

* 1881. március 15., Varsó
† 1970. július 19., Arlesheim


Apja Vlagyimir Povaliscsin ezredes volt.

Tatyjánáék négyen voltak testvérek: három lány és egy fiú. Apja korai halála után édesanyjával Szentpétervárra költöztek nagyszüleikhez. Az orosz tisztek intézetében Tatyjána jó képzést kapott francia és német nyelvből, valamint kultúrából. Kitűnően vizsgázott és tanári bizonyítványt szerzett. Ezután illusztrátorként is képezte magát.

Gyermekkorától kereste a világ látható dolgai mögötti értelmet is, már a mese- és a fantázia világában is. Anyjától örökölt zenei tehetségének köszönhetően a tánc és a mozgás kifejezése irányában kereste elfoglaltságát. 1904-ben Lausanne, Párizs és Olaszország egyetemein tanult jogot, társadalomtudományt és szociálterápiát. 1908-ban „Licence en droit" diplomával tért vissza Oroszországba, de nem talált olyan közeget, ahol tudását a gyakorlatban is alkalmazhatta volna. Moszkvában teozófus körökben sem talált megértésre. Színházi és zenei előadásokat álmodott az egyszerűbb nép számára.

1909-ben feleségül ment Nyikolaj Petrovics Kiszeljev festőművészhez. Kiszeljev (1884. augusztus 28./szeptember 9.) 1908–1909-ben a heidelbergi egyetemen tanult, 1912 augusztusában csatlakozott Steiner német szekciójához.

Más, hasonlóan gondolkodó ártatlan emberekkel együtt Tatyjána hamar megtapasztalta a cári börtönök mélységét. Megbetegedett, orvosai tanácsára 1911-ben a svájci hegyekbe ment kezeltetni magát. Ott kapott egy könyvet a reinkarnáció és karma filozófiájáról. A teozófiában megtalálta, amit régóta keresett, ám hamar kiábrándult a Kelet Csillaga Rend megalapítása után.

1912 januárjának elején, Münchenben Rudolf Steiner egy beszélgetés során azt mondta, hogy az ő kötelessége, az antropozófiának az orosz nép felé való továbbítása. Tatyjána elsőre meglepődött, de érezte, hogy ez az amit ő keres. Így lett Steiner személyes tanítványa.

Lory Maier-Smits (1893-1971), az euritmia egyik első tanítója Tatyjánát Berlinbe küldte, tanítani. Egyedülálló előadóművésszé fejlesztette ki magát.

Az euritmia mozgásművészetének Marie von Sivers (1867-1948) adta a nevét. Az ógörög εὖ ῥυθμὀς („eu ritmos") annyit jelent: jó ritmus.

Az első nyilvános előadás 1919 februárjában, Zürichben volt Tatyjána Kiszeljeva főszereplésével. Ezután a fiatal csoport több külföldi vendégjátékra ment Európában.

O

1927-ben Tatyjána elhagyta Dornachot. Párizsban az orosz emigránsoknak euritmia-iskolát alapított. 1938-ban Marie Steiner visszahívta Dornachba.

Nyikolaj Petrovics Kiszeljev évtizedeken át tanulmányozta a szabadkőműves archívumokat. 1965. április 17-én halt meg Moszkvában. Az orosz rózsakeresztesség története c. műve csak halála után jelenik majd meg, 2005-ben.

Tatyjána Kiszeljeva 1970. július 19-én, Arlesheimben halt meg.


Megjelent művei:

Eurythmie. Erinnerungen aus den Jahren 1912-1927 (Malsch, 1949)

Aus der Eurythmie-Arbeit (Basel, 1965)

Zur Entstehungsgeschichte der Standardformen und über das Rezitieren zur Eurythmie (in: Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie. Dornach, 1965) 

 

Százéves az euritmia