Emil Andreas Gustav Brestowsky

* 1894. április 2., Beszterce
† 1961. október 6., Farkaslaka


Carl Johannes Brestowsky

* 1896. október 2., Beszterce
† 1974. május 12., Wuppertal


Szüleik Karl Christian Brestowsky üzletember és Louise Matilda Schuster voltak.


Carl Johannes és Emil Andreas Gustav mellett még két testvérük született.

Emil Besztercén járt népfőiskolába, a középiskolát Segesváron végezte. 1913-ban kezdte orvosi tanulmányait Kolozsváron. 1914-ben besorozták, a háborúban megsérült.

Carl 1914-től a Királyi József Műegyetemen tanult Budapesten. 1915 májusában bevonult, a tiroli vadászezredbe került. 1916. június 6-án súlyos fejsérülést szenvedett, csak egy gyors beavatkozás mentette meg az életét. Felépülése után földi repülőtiszt lett.

Emil az orvosi egyetemet Budapesten fejezte be, fogorvos lett, az Antropozófiai Társaság tagja.

Carl 1920-ban Emil bátyja révén került kapcsolatba az antropozófiával, akinek egy okkultista kötetet keresett. Carl Bécsben megvásárolta Rudolf Steiner Geheimwissenschaft im Umriss (A szellemtudomány körvonalai) c. kötetét. Ez a mű vezette el az Antropozófiai Társaságba. Ekkor határozta el, hogy többé nem a technikának szenteli életét. Beiratkozott a tübingeni egyetemre, ahol germanisztikát, szanszkrit nyelvet és kultúrtörténetet tanult, avval a céllal, hogy Waldorf-tanár legyen.

Emil 1921-ben megnősült, felesége Margarete Buchholzer (1899-1976) lett. Lányuk, Renate Mathilde Helga Nadia 1927-ben, Újegyházán született.

Carl 1926-ban kezdett gyakornokként a stuttgarti Waldorf-iskolában, majd 1927-től a Kissvábhegyi Iskola tanára lett.  Ott ismerte meg Edith Schieb tanárnőt, akivel később összeházasodott.

Emil 1930 és 1936 között Nagyszebenben élt, ott alapította az első Waldorf-iskolát.

Carl 1931 júliusában visszatért Németországba, hogy a Ruhr-vidéken iskolát alapítson. Ám ezt az elhatározását az 1933-as események meghiúsították. A Steiner-iskolákat bezárták, 1935-ben betiltották az Antropozófiai Társaság működését, előadásokat sem tarthattak.

Emil 1936-tól Temesváron élt. Válása után, 1937-ben újra nősült, felesége Gertrud Henriette Lucia Essmann (1910-1996) lett. 1938-tól Szászsebesen éltek.

Carl 1944-ben, Wuppertalban hetente kétszer kisgyerekeknek tanított, majd a háború végeztével ugyanott folytatta tevékenységét, az 1946 augusztusában megnyitott Rudolf Steiner-iskolában, ahol 1962-ig tanított.

Emil Brestowsky lánya, Renate deportálás áldozata lett, 1947-ben a Szovjetunióban halt meg.


CBCarl Brestowsky művei:

Der Rosengarten zu Worms. Versuch einer Wiederherstellung der Urgestalt, Stuttgart 1929

Wahrnehmen und Wahrnehmung in der Philosophie Rudolf Steiners. Vortrag, Typoskript 1937

Über das Märchen von Novalis, in: Novalis: Das Märchen, Freiburg i. Br. 1946