„Megjelenése magas, sovány volt, hosszúkás, sötét szakállas, meglepően átszellemült arccal, lehetett volna európai nagyvárosokban vándorló indiai mester. ... A legerősebb benyomást azonban a szeme keltette. Itt már nem volt semmi indiai. Itt Krisztus fénye világított a világba. Rudolf Steinert kivéve soha nem láttam, hogy egy ember szeme mélyéről ilyen aranyfény sugárzott volna. Bölcsességgel teli, jóságos emberség sugárzott belőle és kitöltötte egész környezetét." (F. Rittelmeyer)

 

MB
Michael Bauer

*Gössersdorf, 1871. október 29.
†Breitbrunn, 1929. június 18.


Apja Jakob Bauer, polgármester volt. Második felesége Katharina Sesselmann († cc1884) lett Michael édesanyja.

Michael a Felső-Frankföldi Gössersdorfban (ma Weißenbrunn) született, öt féltestvére volt. Még az iskolakezdés előtt megtanult írni és olvasni, később hegedülni és zongorázni.

14 éves kora küszöbén meghalt édesanyja.

Iskolái végeztével hároméves tanárképzésre ment Bambergbe. 1893-tól filozófiát és természettudományt tanult Münchenben. Unokatestvére felesége, Matilda révén került spiritualista körökbe, ahonnan már egyenes útja vezette a teozófiához.

Michael szanszkritül és görögül tanult, hogy eredetiben olvashassa a hindu és a keresztény szövegeket. Előadásokat tartott, és a Vahan teozófiai füzetbe írogatott.

MUnokatestvére halála után feleségül vette Matildát, egy gyermekük született, Bruno, 1902-ben. A házaspár útjai aztán 1904-ben elváltak.

Michael Bauer 1904 márciusában találkozott először Rudolf Steinerrel Nürnbergben, az Albrecht Dürer Zweig-ben. Nemsokára egyik első ezoterikus tanítványa lett Steinernek. 1911-ben Bauer megismerkedett a protestáns lelkész Frederick Rittelmeyerrel.

Amikor a Rudolf Steiner vezette német szekció kilépett a Teozófiai Társaságból, és 1912 decemberében megalakult az Antropozófiai Társaság, a tagok Michael Bauert, Marie Steinert és Carl Ungert választották vezetőségi tagnak.

1914-től Bauer a Goetheanumban dolgozott, az özvegy Margareta Morgensternel élt együtt Arlesheimben.

Bauer súlyos tüdőgyulladása, majd tüdőbetegsége végigkísérte egész életét. 1928-tól ágyban fekvő beteg lett Breitbrunnban (ma Herrsching am Ammersee), és 1929. június 18-án, röviddel éjfél után átlépte a szellemi világ Küszöbét.

 

MB


Művei:
Religion und Erziehung, Ulm 1914
Mystik und Okkultismus, Berlin, é.n.
Rudolf Steiner und die Pädagogik, in: Vom Lebenswerk Rudolf Steiners, Kaiser, München, 1921
Christian Morgensterns Leben und Werk, Piper, München, 1933
Pflanzenmärchen, Tiergeschichten und Sagen, Urachhaus, Stuttgart, 1939
Gesammelte Werke [Összegyűjtött művek], 5 kötet, Hg. v. Christoph Rau im Verlag Urachhaus, Stuttgart, 1985-1997


Irodalom:
Morgenstern, M.: Michael Bauer. Ein Bürger beider Welten, München 1950, Stuttgart 1965
Rau, C.: Michael Bauer sein Leben und seine Begegnung mit Friedrich Rittelmeyer, Dornach 1995
Selg, P.: Michael Bauer. Ein esoterischer Schüler Rudolf Steiners. Dornach 2006