„Rudolf Steiner egyszer azt mondta Ludwig Polzer-Hoditznak, hogy a legjobb, amit a magyarok csináltak a Monarchia ideje alatt, az az, hogy időről időre megfékezték a Habsbur­gok katolikus impulzusát. Amit azonban elmu­lasztottak, nem más, mint a szláv elemnek a harmonizálása. A történelemből látjuk, hogy a magyarok, mint a szláv népek is, elszenvedői a bolsevizmusnak. De a különbség az általam is­mert szláv népekhez képest az, hogy a magya­roknál megjelent egy olyan fajta ellenállás, ami máshol ismeretlen. És ehhez hozzávesszük most, hogy ez a hihetetlen jelentős könyv*, ami az individualitás halál utáni fejlődéséről szól, először itt Magyarországon jelent meg [fordításban]. Száz évvel a budapesti kongresszus után Magyaror­szágon, a magyaroktól kiindulhat szellemi ér­telemben egy galvanizálási folyamat a keleti szlávok számára. Itt Magyarországon most ezeknek a könyveknek a tanulmányozása egy bizonyos lehetőséget kínál az ebben a szellemi értelemben vett galvanizálási folyamat számá­ra. A magyarok a mai helyzetben ezáltal híd­építők lehetnek a közép-európai elem és a kö­zött, ami a szlávok jövője lehet."

Thomas Meyer mondotta Budapesten,
a Szabad Gondolatok Házában,
2009 Pünkösdjén

 

 

* Az új évezred fénye (Arkánum Szellemi Iskola Kiadó)