DNA Szent Mihály Szépmíves Céh készen áll, hogy megteremtse a nemzet másik nyilvánosságát, amely nem luciferi megtévesztéseken alapul, nem ahrimáni hazugságokkal győzi meg az alvó tu­datállapotban leledző embereket, nem az ellenerők materiális támogatásával veszi meg a tisztességesen dolgozó munkásembereket, ha­nem a tiszta szellem és a szeretet erejével tájékoztatja fiainkat a történelem rejtett, eltitkolt, eltörlésre ítélt dokumentumairól.

A gondolkodás, az érzés és az akarat erejével, a test, a lélek és a szellem újra megtalált egységével vesszük fel a harcot a sötét erők ellen, amelyek a materializmus kezdete óta rombolják a szellemet, meg­törik a lelket, és idő előtti pusztulásba viszik a testet.

Ha  megértjük Krisztusnak a Golgotán tett áldozatát, ha továbbra is bírjuk Népszellemünk segítségét, Mihaél inspirációját, ha meghalljuk angyalaink hangját, és a szívünkre is hallgatunk, akkor a jövő rajtunk áll, hogyan alakítjuk.

Ehhez adja meg az alapokat ez a lap.


Buda, 2009.

a szerkesztőség

 


1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról. 34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.