Összhangban az emberrel és a természettel


A Weleda és a Waldorf


Dr. Jakab Tibor írásaEMEmil Molt a Waldorf-Astoria nevű cigarettagyár igazgatója az alkalmazottai, munkásai számára emberhez méltó munkahelyet igyekezett teremteni. Olyan munkahelyet, ahol biztosított a megélhetés, jó hangulatú a közösség, és az emberek a lelki-, szellemi fejlődésükkel is foglalkozhatnak. Ezért a gyárban megteremtette az akkor még ritka szociális ellátást, továbbképző tanfolyamokat szervezett a munkásoknak, a dolgozók magas színvonalú üzemi újságot olvashattak, továbbá igyekezett gyermekeiknek a legjobb pedagógiát biztosítani. Tehát nem csak egyszerű iskolát akart, hanem olyat, ahol a nevelés a gyermek magával hozott képességeit, felépítését, testi-, lelki-, szellemi igényeit, fejlődési periódusait, valamint a környezet: a mikro- és makrokozmosz alapvető igényeit figyelembe véve történik. Felkérte Rudolf Steinert, hogy ennek az igénynek megfelelően legjobb belátása szerint szervezzen iskolát. Steiner alapos előkészítő munka után 1919-ben, Stuttgartban tanárok, és az üzletember Emil Molt segítségével útjára is indította ezt, mely a létrehozó gyár nevéről a „Waldorf Iskola" nevet kapta.  Az első iskolának akkora volt a sikere a gyermekek, a szülők és a tanárok közt, hogy egyre több helyen alapítottak az első szellemiségének megfelelő iskolát, és az elmúlt 90 évben ez a tendencia megmaradt. Ma már a Waldorf iskoláknak se szeri, se száma, Finnországtól Új-Zélandig, az USA-tól Japánig megtalálhatóak az egész világon.

Közvetlenül az első Waldorf iskola alapítása után Steiner újabb gyakorlati megoldást kívánó kérést kapott, ezúttal a gyógyítás lehetőségeinek kiterjesztésére. Akkor ugyanis, az 1920-as évek kezdetén a gyógyítás éppen egyik nehéz helyzetét, krízisét élte át. A régi forma elérte lehetőségei határát. Sokak szerint - akik között voltak betegek, orvosok, ápolók, szervező szakemberek - a gyógyítás elméletét és gyakorlatát ki kellett egészíteni valami új felfogással, ami nem ellentétet, „háborúskodást" indít a gyógyításban, hanem a megszerzett értékeit megtartva biztosítja a továbbfejlődés, a tudomány és a hagyomány együttműködésének lehetőségét.  A felkérésnek Steiner eleinte orvostanhallgatóknak, orvosoknak tartott előadások, továbbképzések formájában tett eleget. Igazán gyakorlati irányt dr. Ita Wegman holland orvosnő munkába való bekapcsolódása jelentett. A Waldorf pedagógiával együtt elindult a gyógyító munka is. Svájcban, a Basel melletti Arlesheimben kis klinika kezdte meg munkáját, mely máig működik Ita Wegman Klinik néven. Egyre több volt az érdeklődő orvos, ápoló, és persze beteg, akik az egész embert - azaz magával hozott adottságait, fejlődését, élettörténetét, szociális helyzetét, erényeit és gyengeségeit, testi-, lelki-, szellemi képességeit, és nem utolsó sorban a gyógyítástól elvárt igényeit, leginkább a természet gyógyító erőinek felhasználását - figyelembe véve gyógyítanak, illetve gyógyulnak szívesen. A gyógyító munka megkezdésével kapcsolatban rögtön felmerült a megfelelő természetes testápolók, gyógyszerek előállításának igénye. Ezért az alapítók, dr. Ita Wegman, és Rudolf Steiner, gyógyítási elveik alapján működő gyógyszereket és testápolókat előállító kis laboratóriumot indítottak útjára. Így kezdte meg munkáját 1921-ben a Weleda, az első klinika mellett, Arlesheimben. A Weleda neve alapítása óta töretlenül összhangban áll az egészség megőrzését vagy visszaállítását támogató steineri gyógyítási alapelvekkel. A Weleda azóta tapasztalatai, a természetet és az embert összefüggéseiben szemlélő tudása segítségével sok-sok eredményt ért el. Napjainkra a kis kertből és a benne álló laboratóriumból Európa vezető natúrkozmetikai előállítójává, és egyik jelentős Komplementer orvosi gyógyszergyárává fejlődött. Öt kontinens több mint ötven országában képviseli ma már ugyanazokat az értékeket: az Ember és a Természet tiszteletét.

A Weleda az ápolásban, a gyógyításban az orvosok, betegek, vevők elvárásainak megfelelően - éppen úgy, mint a „Waldorf" a pedagógiában - mindig az egész embert veszi figyelembe: magával hozott adottságait, fejlődését, élettörténetét, szociális helyzetét, erényeit és gyengeségeit, testi-, lelki-, szellemi képességeit, a gyógyítással szembeni elvárásait. Mindezekre tekintettel választja ki - mindkét steineri kezdeményezés egyaránt - az egyénre szabott segítség módját.

Az Antropozófia két jelentős kezdeményezése együtt indult és együtt fejlődik, megtartva elindítóinak szellemiségét.

Nemcsak a jelenlegi kor történései, de érdekes módon korábbi korok tanítása is erősíti ezt a párhuzamot. Az európai bölcsesség sokkalta korábbi letéteményesei, a latin-római kultúra hordozói is párhuzamban látták a nevelés és a gyógyítás feladatát. Ezért hívták, és hívjuk máig orvosainkat „doctor"-nak, azaz tanítónak, mesternek. 

Mit takar a WELEDA név? A kérdés rövid megválaszolása sem egyszerű. Még ebben az esetben is a történeti múltba vagyunk kénytelenek visszanyúlni ahhoz, hogy ezt a nevet, fogalmat megérthessük.

A Római Kor kultúrájából származó emlékek utalnak arra először, ki is WELEDA. A Róma közelében épült antik templom emlékművén olvasható epigramm már említi. Akár csak a római költő, Tacitus. Nála „VELEDA" a „valóságot mondó" prófétanő, akinek tanácsát a Germán törzsek nagy csaták előtt kikérik. Köln-ben máig létezik a Veledastraße. A prófétanő tanácsainak köszönhetően ugyanis az akkor még római kolónia (Colonia Agripinna) megmenekült a rombolástól. René Chateubriand (1768-1848) kilenc druida papnőt mutat be, akik a Breton partok előtt fekvő kis szigeten (Ile de Sein) egy kelta gyógyító helyen éltek és hatottak. A legidősebb druida-kelta papnő neve itt WELEDA. Az író Eduard Schuré (1841-1929) egyik drámája középpontjában szintén egy „WELEDA" áll (La druidesse: »A Druidák«).

Állítólag a névadó Rudolf Steiner volt. Ő is részt vett azon a gyűlésen, ahol arról kellett dönteni, hogy mi is legyen az egyre fejlődő, akkor még kis laboratóriumként működő üzemecske neve. Steiner csak ült mosolyogva, elgondolkodva, és hallgatta a bölcs hozzászólásokat az egyre elhúzódóbb ülésen. Ceruzáját jegyzettömbje felett tartva rajzolgatott a levegőbe, majd egyszer a papírra is vetett egy hullámvonalat.

- Welle da (Ez hullám) - mondta egyszerre hangosan -, ez egy régi gyógyító papnő neve nem?


Forrás: http://weleda.hu